Endüstri 4.0

industry_4_smart_services_dawn_with_predictive_maintenance

Belirli bir ekonomik değere sahip canlı-cansız her nesnenin,  internete bağlanarak diğer objelerle iletişim ve etkileşim haline geçeceği ve böylelikle akıllanacağı “Nesnelerin İnterneti” devrimi hızla gelişiyor. Tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bu gelişim ve trend birçok alanda etkilerini gösterecek. Sadece mobil platformlar değil endüstriyel alanlar da bu devrimden etkileniyor, daha da etkilenecek ve hayatımızı daha verimli, güvenli ve kolay bir şekilde sürdürebilmemizi sağlayacak.

Endüstriyel devrim süreci geçmişten günümüze 4’e ayrılıyor. Endüstri 1.0 olarak da adlandırılan birinci süreçte, su ve buhar gücü kullanımı ile çalışan mekanik sistemler vardı(İlk mekanik dokuma tezgahı-1784). Endüstri 2.0 olarak isimlendirilen ikinci süreçte  ise elektrik enerjisinin kullanılmaya başlaması ile seri üretime geçiş oldu(İlk hareketli bant sistemi mezbaha ne kullanımı-1870). Üçüncü ve şu an genel olarak yaşanan endüstri 3.0 süreci ise,  elektronik ve bilişim teknolojilerinin entegre kullanılması ile başladı(İlk programlanabilir yönetim sistemi SPS-1969). Yeni başlayan dördüncü süreçte ise sanal ve fiziksel sistemler entegre olarak kullanılacak. İnternete bağlı her nesnenin üretim alanında daha fazla kullanımını içeren bu trend ile birlikte endüstriyel alanda köklü değişimler olacak ve “Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri  4.0” olarak nitelendirilen yeni bir dönem başlayacak. İnternetin üretimde kullanılması, iş geliştirmeden-mühendisliğe birçok yeniliği de beraberinde getirecek.

Bu gelişmelerle üretim tesisleri; makinelerini, depo sistemlerini, araç-gereçlerini küresel ağlara dönüştürecekler. Üretimde akıllı cihazlar birbirleri ile gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli halde çalışacaklar. Böylece ürün geliştirme aşamasında;  tasarımdan gerekli malzeme kullanımına, pazarlamadan sevkiyata birçok süreçte daha şeffaf ve birbirine bağlı bir sistem kurulacak. Birbiriyle konuşan, bağlantılı ma­kineler ürünün kalite kontrolünü yapıp üretim sürecindeki hataları daha hızlı tespit etmeyi sağlayacak. Tüm bu sürecin yönetildiği akıllı fabrikalarda büyük veri anali­ziyle üretim daha verimli hale gelecek.

Örneğin telefon üreten bir fabrika düşünelim. Telefon üzerindeki RFID çip üzerinden tüm üretim bandı aşamalarında, sonrasında paket içerisinde sevkiyat anında, en sonunda müşterinin eline uluşana kadar bütün süreçler real-time izlenebilecek ve aksaklık durumunda müdahale edilebilecek. Cihazın herhangi bir arıza durumunda da çip gerçek zamanlı olarak fabrikaya veri gönderecek ve problemin çözülebilmesi sağlanacak. Üretim aşamasında arızalara-aksamalara karşı veya tedarik zinciri bazlı problemlere karşı hızlı çözümler sunabilecek.

Endüstri 4.0 ile akıllı üretim tesisleri özel müşteri isteklerini yerine getirebilecek ve tek ürünlerde daha verimli çalışabilir hale gelecek. Proto­tip halindeki ürünlerin tasarım süreçleri 3D yazıcılar kullanarak hızlandırılabilecek ve böylelikle kişiselleşen ürünle­rin üretim maliyetleri de azaltılmış olacak.

Sistemler insan iş gücünden ziyade daha çok teknoloji odaklı akıllı makine kontrolüne geçecek ve böylelikle otonom fabrikalar kurulabilecek. İş gücü sayısı azalacak ve bu noktada sosyo-ekonomik değişimler baş gösterecek. Niteliksiz işçi sınıfı neredeyse bitecek.